اجرای آزمون‏های شخصیت و هوش

آزمون هوش وکسلر برای کودکان (WISC-V)

این ابزار یک آزمون تحلیلی است که برای کودکان ۱۷-۶ ساله اختصاص دارد. کل مقیاس از ۲۱ خرده آزمون تشکیل شده است. خرده آزمونهای این نسخه را می‌توان به سه طبقه کلی گروه‎‎بندی کرد:  ۱)اصلی: ده خرده آزمون اصلی برای توصیف جامع و ارزیابی توانائی هوشی پیشنهاد می‌شود که هفت خرده آن برای بدست آوردن مقیاس کلی هوشبهر کافی است. ۲) ثانوی: شش خرده آزمون ثانوی را می‌توان علاوه بر خرده آزمونهای اصلی برای تدارک نمونه‌گیری وسیع‌تر از عملکرد هوشی اجرا کرد تا اطلاعات بیشتری برای تصمیم‌گیری بالینی حاصل شود. ۳) مکمّل: پنج خرده آزمون مکمّل را می‌توان برای تدارک اطلاعات بیشتر راجع به توانائیهای شناختی دیگر اجرا کرد که در صورت نیاز بالینی به کار میرود.

 

آزمون هوش هیجانی(EQ)

این نوع هوش به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیمگیری مناسب در زندگی اشاره دارد. این ابزار به بررسی ۱۵ عامل هوش هیجانی یعنی استقلال، خودابرازی، عزت نفس، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین‌فردی، مسئولیتپذیری اجتماعی، همدلی، قدرت حلمسئله، انعطافپذیری، واقعگرایی، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، شادمانی و خوشبینی میپردازد. تفسیر این آزمون پس از اجرا به شما خواهد گفت، کدام یک از مولفههای هوش هیجانی جزء نقاط قوت و کدام مولفهها نقاط ضعف شما هستند که می توانید بر روی آنها کار کرده و آنها را بهبود بخشید.

 

آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز(MBTI)

این آزمون سبک تعامل با دیگران، ترجیحات شما در محل کار و تمایلات شما در گذراندن اوقات فراغت را به تصویر میکشد. این ابزار شخصیت شناسی شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود و سبک شما را در تعاملات اجتماعی، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی و تصمیم گیری ، هدایت و برخورد با جهان خارج نشان می‌دهد.

آزمون شخصیت شناسی پنج عاملی (NEO_PI-R)

این ابزار یکی از جامعترین و پرکاربردترین آزمونهای شخصیتشناسی است که در رشد حرفهای افراد موثر است. هدف این ابزار، شناسایی میزان هوش یا توانایی و تشخیص مشکلات بهداشت روانی یا سازگاری شما نیست. در واقع، این آزمون به کسانی که دغدغه خودآگاهی در سطحی گسترده با جزئیات کامل را دارند توصیه می‌شود.

 

آزمون توانایی شناختی

این آزمون، ابزار بسیار دقیقی برای سنجش استعداد و میزان موفقیت حرفهای افراد است. توانایی‌های شناختی رابط بین رفتار و ساختار مغز بوده و دامنه گستردهای از توانایی‌هایی مانند توجه، برنامه‌ریزی، انعطاف‌پذیری شناختی، انجام همزمان تکالیف و حل مسئله را در بر می‌گیرد.

 

نکته: در این مرکز مشاوره با انواع آزمونهای شخصیت، هوش و استعداد کودک شما ارزیابی می‌شود و براساس یافته‏های تخصصی این مشاوره، فرزند شما در مسیری متناسب با توانمندیهایش راهنمایی و هدایت خواهد شد.

آدرس و شماره تلفن

اشرفی اصفهانی، بالاتر از نیایش، روبروی ايستگاه بی آر تی طالقانی، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 280، طبقه اول واحد 2

02144858216
02144858719

کانال تلگرام مارا دنبال کنید