آموزش مهارت‎های ارتباطی و تنظیم هیجانی

ارتباط اجتماعی

بسیاری از افراد ارتباطات را موضوعی مرتبط با اطلاعات میپندارند اما در واقع اینگونه نیست. ارتباطات اجتماعی یک فعالیت مستمر و یک گفتگوی صمیمانه است. به عبارت دیگر ارتباطات عبارت است از فرایند خلق درک و فهم مشترک. زمانی که نتوانید ایدههای خود را تفهیم کنید و دیگران را علاقمند به شنیدن آنها کنید، نمیتوانید کار خود را به نحو موثر انجام دهید. حتی اگر بتوانید دیگران را تشویق کنید که ایدههای خود را ارائه دهند، کیفیت کار شما بهتر خواهد شد. موفقیت شما در زندگی به تواناییتان در برگزاری و مدیریت مذاکرات و گفتمانها بستگی دارد. برای بهبود گفتگوها و مذاکرات روزمره می توانید راهکارهای موثری را به کار بگیرید از جمله اینکه؛  هدفها و مقاصد خود را روشن و آشکار سازید، افکار خود را نظم و سازمان دهید، زمان خود را کنترل کنید، زمینههای مشترک را جستجو کنید، از بحث و جدل پرهیز کنید، مطالب و منظورتان را خلاصه کنید، و از ابزارهای دیداری(تصویری) استفاده نمایید. همچنین برای مدیریت روابط و تسلط بر جلسات اجتماعی میتوانید از نقشه ذهنی استفاده کنید. نقشه ذهنی از جمله ابزارهای قدرتمند مرحله نخست اندیشیدن(فکر کردن) است که با تاکید بر ارتباط برقرار کردن بین ایدهها، شما را تحریک میکند تا خلاقتر و اثربخشتر فکر کنید. برای ایجاد یک نقشه ذهنی باید: یک تصویر قابل رویت از موضوع مورد نظرتان را در مرکز یک صفحه ساده کاغذ درج کنید، هر چیزی که در ارتباط با ایده مرکزی به ذهنتان میرسد را یادداشت کنید، کلمات کلیدی را با حروف درشت بنویسید، ایدههای اصلی در مرکز نقشه و جزییات را در حاشیه نقشه یادداشت کنید، افکار و ایدهها را به خطوط به هم وصل کنید، از ابزارهای دیداری و رنگهای متفاوت مشخص کنید.

 

تنظیم هیجان

تنظیم هیجان مجموعهای از فرایندهایی است که یک شخص ممکن است از آنها برای فراخوانی یک هیجان مثبت یا منفی، حفظ آن هیجان، کنترل آن و یا تغییر آن استفاده نماید. هیجانات ما عملکردهای مهمی دارند که شامل آمادهسازی ما برای عمل، کمک به تصمیمگیری، قضاوت درباره محیط، و دادن سرنخهایی برای تعامل با دیگران میشود. هیجانات میتوانند هم سازماندهنده توجه و هم مانعی برای سازماندهی توجه باشند، هم میتوانند حل مسئله را تسهیل و هم مختل کنند، و هم باعث ایجاد روابط و یا تخریب آن شوند. این تعاملات دوسویه، ضرورت کمک به کودکان برای یادگیری تنظیم هیجاناتشان را تشدید میکند. تنظیم هیجان اساساً با رفتار مرتبط است، به صورتی که رفتار را سازماندهی میکند. تنظیم هیجان به کودکان اجازه میدهد تا رفتارهایشان را کنترل نمایند، به صورتی که به چیزهایی که در اطرافشان در حال رخ دادن است، واکنش انعطافپذیر نشان دهند. زمانی که یک کودک خیلی عصبانی است، کتکزدن یک از همسالانش، تنها یکی از چندین کار ممکنی است که او میتواند انجام دهد. مشخص شده است که تنظیم هیجان یکی از مولفههای اساسی انعطافپذیری و شایستگی فرد میباشد. تنظیم هیجان به عنوان یکی از تعدیل کنندههای اجتماعی قوی عمل میکند و پیشبینیکننده سلامت و سازگاری معرفی شده است. همچنین به عنوان پایهای برای موفقیت تحصیلی، شایستگی اجتماعی و شادکامی در نظر گرفته شده است.

آدرس و شماره تلفن

اشرفی اصفهانی، بالاتر از نیایش، روبروی ايستگاه بی آر تی طالقانی، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 280، طبقه اول واحد 2

02144858216
02144858719

کانال تلگرام مارا دنبال کنید